Stichting Los Zand heeft als doel om de ontwikkeling van de kunsten in en vanuit de kop van Noord- Holland te stimuleren.

Een en ander op het gebied van beeldende kunst, muziek, literatuur, theater, alsook fotografie,film, video, computerkunst.

Stichting Los Zand is in 1995 opgericht door Marcus van Hoorn en Sies van Hoorn – Vrasdonk,

beide beeldend kunstenaar.

Samenwerking

D.m.v. samenwerkingsverbanden met verschillende organisaties zoals Museum Kranenburgh, Bibliotheek, Artiance, Gemeente Bergen, Netwerkadviseur Gemeente Bergen, Cinebergen, RTV Alkmaar, RTV 80, Stichting Tijdgeest, Stichting Jongerenwerk, Welzijn Bergen, KEK Schoorl, Berger Scholen Gemeenschap,  Sociaal Team Bergen, Buurtsportcoaches en Vluchtelingenwerk Bergen, tracht zij dit doel te bereiken.

 

 

Durven en Doen

Voor Museum Kranenburgh werkt Sies van Hoorn-Vrasdonk als combinatiefunctionaris /cultuurcoach op de Bergense scholen.

Sinds 2002- 2013 heeft de Stichting zich bezig gehouden met het organiseren van kunstprojecten op scholen zoals het jaarlijks terugkerend project Kijken en Zien met lokale KCB kunstenaars op de Bergense scholen. Zij is een teamspeler in cultuureducatie.  Stichting Los Zand is lid van het Cultureel Platform in Bergen.